Horari Secretaria

El despatx de l'AMPA romandrà obert cada dilluns i cada dimecres de 15:15 a 17:45.

dimarts, 20 de desembre de 2016

Resum de l’Acta de la reunió de Consell Escolar de l’Escola SANT ROC. Sessió número 2.

Resum de l’Acta de la reunió de Consell Escolar de l’Escola SANT ROC
Sessió número: 2
Data: 15 de desembre de 2016
Horari: de 19h a 20h del vespre
Lloc: Sala de mestres
Ordre del dia:

1. Constitució del nou Consell Escolar.
2. Torn obert de paraules.

Desenvolupament de la sessió:
1. Constitució del nou Consell Escolar:
Resolució ENS/2172/2016 de 13 de setembre, que estableix calendari de la constitució del
Consell Escolar.

El nostre Consell Escolar està format per 15 membres: 4 pares, 5 mestres, 1 representant de
l’AMPA, 3 membres de l’ED, 1 membre representant del personal PAS, i 1 regidor, com a
representant de l’Ajuntament.

Hi ha un canvi important, el Secretari de l’ED, passa a formar part com a membre de ple dret
del Consell Escolar, amb veu i vot. Fins el curs passat, assistia a les reunions de Consell
Escolar, però no n’era membre de ple dret.

Cada dos anys es canvien 2 pares. Al sector mestres, un cop canvien 2 mestres, i un altre en
canvien 3. Un terç dels membres del Consell Escolar han de ser mestres i un terç han de ser
pares/mares.

Consells que hi ha al llarg del curs:
- A l’octubre hi sol haver un Consell per explicar la PGA.
- Al novembre / desembre hi ha el Consell de constitució, si s’escau que hi hagi
renovació d’algun membre, com ens passa aquest curs.
- Al gener / febrer hi ha el Consell amb Informació econòmica.
- Al juny, es fa un últim Consell, on es fa la valoració de com ha anat el curs.

També s’aproven alguns aspectes per al curs vinent, com per exemple l’horari
i les sortides.

2. Torn obert de paraules:
Tots estem d’acord que hem de mirar com podem fer augmentar la participació dels pares a
les eleccions del consell.
COMPOSICIÓ DEL CONSELL ESCOLAR
CENTRE: ESCOLA SANT ROC CODI CENTRE:17002429
LOCALITAT:OLOT

D’acord amb els resultats de les eleccions que s’han fet en els diferents sectors de la Comunitat
Educativa que figuren en les respectives actes arxivades en aquest centre, donant compliment de la
Resolució ENS/2172/2016, de 13 de setembre, el Consell Escolar d’aquest centre queda amb la
següent composició:

DIRECTORA PRESIDENTA: Marta Bosch Roura
CAP DESTUDIS: Imma Gutiérrez Vila
REPRESENTANT DE LAJUNTAMENT: Jaume Mir Bagó
REPRESENTANTS DEL PROFESSORAT: Teresa Figueras Aumatell
Teresa Masdeu Anglada
M. Jesús Ramos Aibar
Carme González Doblas
Susanna Rabionet Pujol
REPRESENTANTS DELS PARES:
- REPRESENTANTS ELEGITS: Jordi Cullet Vila
   Xevi Soy Pujol
   Esther Lobato Caballero
   Eva Casals Sicília
- REPRESENTANT DE LAMPA: Brigit González Penas
REPRESENTANTS DE L’ALUMNAT: (si s’escau)
REPRESENTANT PAS: Carme Mallola Pujol
SECRETARI: Eduard Coba Bueno
ALTRES:

Número total dels membres del Consell Escolar: 15


Olot, 15 de desembre de 2016

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada