Ves al contingut principal

Entrades

S'estan mostrant les entrades d'aquesta data: febrer, 2017

Reading in English

Sabem com d'important és que els nostres nens i nenes llegeixin, per això a la classe extraescolar d'anglès sempre hi ha un moment per la lectura. Ja sigui perquè és Thanksgiving, Xmas, Easter o qualsevol altra celebració i en llegim la història o simplement pel simple gust de llegir.

Altres vegades aprofitem les lectures per anar creant el nostre propi "llibre". En  aquest cas estem treballant les "schools" (escoles) d'arreu del món i, a més a més, fem un collage de la nostra escola.


Consell Escolar Escola Sant Roc, Sessió número 3

Resum de l’Acta de la reunió de Consell Escolar de l’Escola SANT ROC 
Sessió número: 3 
Data: 9 de febrer de 2017 
Horari: de 19h a 21h del vespre 
Lloc: Sala de mestres 


Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior 2. Liquidació exercici econòmic 2016 i pressupost 2017 3. Informacions diverses 4. Torn obert de paraules 

Desenvolupament de la sessió: 

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Liquidació exercici econòmic 2016 i pressupost 2017

 Es recorda que l’escola econòmicament funciona en anys naturals i no per cursos escolars. Es presenta el pressupost de l’exercici 2016, amb tots els ingressos i despeses que va tenir el centre durant aquest passat any 2016. S’aproven els ingressos i despeses del centre. S’informa que hi ha hagut un canvi en el sistema de gestió econòmica del centre. El pressupost i liquidació de l’any 2016 es va fer amb un programa de gestió (Saga) i el Departament l’ha canviat per un altre programa de gestió econòmica (Esfera). Es presenta el pressupost de l’any 2017. Es …