Horari Secretaria

El despatx de l'AMPA romandrà obert cada dilluns i cada dimecres de 15:15 a 17:45.

dilluns, 20 de febrer de 2017

Reading in EnglishSabem com d'important és que els nostres nens i nenes llegeixin, per això a la classe extraescolar d'anglès sempre hi ha un moment per la lectura. Ja sigui perquè és Thanksgiving, Xmas, Easter o qualsevol altra celebració i en llegim la història o simplement pel simple gust de llegir.

Altres vegades aprofitem les lectures per anar creant el nostre propi "llibre". En  aquest cas estem treballant les "schools" (escoles) d'arreu del món i, a més a més, fem un collage de la nostra escola.


Consell Escolar Escola Sant Roc, Sessió número 3

Resum de l’Acta de la reunió de Consell Escolar de l’Escola SANT ROC 
Sessió número: 3 
Data: 9 de febrer de 2017 
Horari: de 19h a 21h del vespre 
Lloc: Sala de mestres 


Ordre del dia:

 1. 1. Aprovació de l’acta anterior 
 2. 2. Liquidació exercici econòmic 2016 i pressupost 2017 
 3. 3. Informacions diverses 
 4. 4. Torn obert de paraules 


Desenvolupament de la sessió: 

1. Aprovació de l’acta anterior
2. Liquidació exercici econòmic 2016 i pressupost 2017

 •  Es recorda que l’escola econòmicament funciona en anys naturals i no per cursos escolars.
 •  Es presenta el pressupost de l’exercici 2016, amb tots els ingressos i despeses que va tenir el centre durant aquest passat any 2016. S’aproven els ingressos i despeses del centre. 
 • S’informa que hi ha hagut un canvi en el sistema de gestió econòmica del centre. El pressupost i liquidació de l’any 2016 es va fer amb un programa de gestió (Saga) i el Departament l’ha canviat per un altre programa de gestió econòmica (Esfera). 
 • Es presenta el pressupost de l’any 2017. Es detallen les partides d’ingressos i de despeses previstos per aquest proper any 2017. Aquest pressupost afecta en part a 2 cursos escolars, el 2016-2017 i el proper 2017-2018. 

3. Informacions diverses

 • L’equip directiu està elaborant un nou PEC, que s’intentarà aprovar en l’últim Consell Escolar del curs. 
 • La preinscripció serà del 23 de març al 4 d’abril. Farem la jornada de portes obertes el dia 15 de març a les 17h. 
 • Canvi d’horari de biblioteca extraescolar a partir del març. Dilluns, dimarts i dijous de 16:30 a 18h. - Hi haurà canvis en els informes, que farem efectius a partir del 3r trimestre.
 • Canviarà el pagament de les sortides de finals de curs, ja n’informarem a les famílies.

 4. Torn obert de paraules

 • No hi ha intervencions. 
 • Es dóna la reunió per acabada.