Horari Secretaria

El despatx de l'AMPA romandrà obert cada dilluns i cada dimecres de 15:15 a 17:45.

divendres, 28 de juliol de 2017

CONSELL ESCOLAR 15 JUNY 2017

Resum de l’Acta de la reunió de Consell Escolar de l’Escola SANT ROC

Sessió número: 4
Data: 15 de juny de 2017
Horari: de 19h a 21h del vespre
Lloc: Sala de mestres 

Ordre del dia / desenvolupament de la sessió: 

1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior No hi va haver cap esmena a l’acta de la reunió anterior i es va aprovar. 

2. Calendari i horari escolar 2017-18 Es van aprovar per Consell Escolar Municipal els 5 dies de lliure disposició del curs 17-18: 13 octubre / 7 desembre / 12 de febrer / 30 d’abril / 21 de maig. L’adaptació dels alumnes de P3 es farà els dos primers dies de curs, 12 i 13 de setembre. Aquests 2 dies no hi haurà servei de menjador per aquests alumnes. S’aprova fer SEP (Suport Escolar Personalitzat) fora de l’horari lectiu dilluns i dimarts de 12.30 a 13h. Hi va haver una proposta al CEM (Consell Escolar Municipal) de fer Jornada continuada al mes de juny, tal com permet el Departament, s’estudiarà el tema de cares al curs 2018-19. En el curs 2017-18 es faran 3 dies: 20, 21 i 22 de juny de 2018. 

3. Preinscripció i matrícula 2017-18 S’ha mantingut la matrícula al nostre centre i se’n fa una valoració molt positiva. No s’ha tancat cap línia de P3 a nivell d’Olot. 

4. Aprovació sortides 2017-18 S’aproven les sortides del proper curs, amb tots els canvis proposats des de Claustre. Es recorda que estaran penjades al Calendari del bloc. 

5. Plantilla curs 2017-18 Hem recuperat mitja dotació d’aula d’acollida. Hi haurà un increment de grups i, en conseqüència, un increment de plantilla. 

6. Menjador escolar 2016-17 Hi ha hagut augment d’usuaris: cada dia dinen més de 200 usuaris en els 3 torns de menjador. Es valora positivament aquest servei, amb les millores que es demanin des de l’AMPA i l’escola. 

7. Informacions diverses S’ha convocat la 2 vegades la Comissió de Convivència, 1 vegada la Comissió Econòmica i 1 vegada la Comissió Permanent. 

8. Torn obert de paraula Es pregunta quan es sabran els canvis de mestres, es respon que a finals de juliol.